فیلتر نمایش مقالات:
...
برنامه نویسی موبایل 289
زبان‌های برنامه نویسی موبایل

برنامه نویسی موبایل، نوشتن برنامه‌ها و طراحی نرم‌افزار‌ها برای موبایل است. معنای برنامه نویسی یعنی آنالیز یک نیاز اساسی، ارائه راه‌حل خلاقانه و تبدیل راه‌حل به زبان قابل فهم دستگاه می‌باشد. وظیفه نوشتن این زبان بر عهد...