فیلتر نمایش مقالات:
...
مقالات عمومی 335
فواید آموزش آنلاین در عصر دهکده جهانی

آموزش آنلاین در بستر اینترنت پدیده عصر جهانی شدن است. امروزه دیگر مانند گذشته نیست که افراد برای رسیدن به کارهای خود، مجبور به طی مسافت زیادی باشند. این امر موجب ترافیک سنگین، خستگی و بی‌حوصلگی می‌شد. امروزه تفکر هوشمندانه بشر با اختراع...